Skip to main content

Förbud mot utjämning av hyror

Det är inte möjligt att utjämna hyror mellan objekt som belånats med kortvarigt räntestöd och andra objekt som fått kortvarigt räntestöd eller andra ara-objekt.

Det är inte tillåtet att jämna ut hyrorna mellan olika objekt, eftersom både regleringen av initialhyrorna och betalningen av avkastning fastställs objektspecifikt i beslutet om godkännande av räntestödslån.

Enskilda objekt ska betraktas som separata hyresbestämningsenheter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.