Skip to main content

Huoneistoturvavakuutus

Useat vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta kotivakuutusta, joka ei kuitenkaan ole asukasvalintaperuste ara-asuntoon vaan valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Niitä arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Vakuutusyhtiöillä ei ole velvollisuutta myöntää kotivakuutusta henkilölle, jolla on toistuvia maksuhäiriömerkintöjä. Huoneistoturvavakuutus on tarkoitettu auttamaan ennaltaehkäisevästi luottotietonsa menettäneiden henkilöiden asumista. Se on luotu asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman  (AUNE) seurauksena.

Vuokranantaja voi ottaa huoneistoturvavakuutuksen huoneiston kiinteille sisustuksille aiheutuviin äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin suoranaisiin esinevahinkoihin, vain siinä tapauksessa, että henkilölle ei myönnetä kotivakuutusta.

Vakuutettuna olevilla huoneiston kiinteillä sisustuksilla tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettuja osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevia huoneiston sisäosia. Esimerkiksi huoneiston lattian, seinien ja katon pintamateriaalit, huoneistoon kuuluvat kaapistot, komerot ja muut kalusteet riippumatta siitä, onko ne asennettu kiinni rakenteeseen sekä huoneistossa olevat laitteet ja varusteet. Vakuutusyhtiön ehdoista riippuen vakuutettuna voi olla myös vakuutuksenottajan omistama liesi, liesituuletin, jääkaappi, kiuas ja pesukoneet.

Huoneistoturvavakuutuksen kustannukset

Huoneistoturvavakuutuksen kustannus kohdennetaan kyseisen huoneiston vuokraan. Sitä ei saa kattaa muilta asukkailta perittävällä omakustannusvuokralla.

Rajoituksella varmistetaan se, että vakuutus kohdistuu asunnottomuuden ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä vain niille asukkaille, jotka eivät muutoin saa asuntoa kotivakuutuksen puuttuessa. Huoneistoturvavakuutus voi olla voimassa enintään yhden vuoden sen vuokranmäärityskauden lopusta, jonka aikana vakuutusta tarvinneen henkilön hallitseman huoneiston vakuuttamisen tarve on päättynyt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.