Skip to main content

Inverkan av en ändring av mervärdesskatteskyldigheten på hyresbestämningen

Om objektets ägare blir mervärdesskatteskyldig efter ett bidrags- eller lånebeslut för ett ara-objekt kan det ha en sänkande effekt på hyresbestämningen.

Detta gäller till exempel situationer, där beslut för objekt för särskilda grupper har innefattat mervärdesskatt och fastighetsägaren efter att ha blivit mervärdesskatteskyldig får återbäring på objektets mervärdesskatt. Samfundet får då i efterhand dra av den mervärdesskatt som ingår i anskaffningsvärdet för nybyggnads- eller ombyggnadsarbeten.

Ansökan om mervärdesskatteskyldighet ska anmälas till Ara

Objektets ägare ska omedelbart meddela Ara om ägaren blir mervärdesskatteskyldig med avseende på uthyrningen av fastighetens bostäder och/eller serviceutrymmen.

Ara gör korrigeringar i de ursprungliga besluten om projektet, där man både i låne- och understödsbeloppet ursprungligen har beaktat mervärdesskattens andel.

Utgående från kostnaderna, investeringsunderstödet och granskningsbeslutet om räntestödslånet

  • ska en del av den erhållna mervärdesskatteåterbäringen som motsvarar den ursprungliga investeringsunderstödsandelen betalas som återbetalning av understöd till Ara

  • ska en del av den erhållna mervärdesskatteåterbäringen som motsvarar det ursprungliga räntestödslånet användas för en extra avbetalning på räntestödslånet.

Ändringens inverkan på hyresbestämningen

Genom ovan beskrivna partiella återbetalning av investeringsunderstödet och den extra avbetalningen av räntestödslånet säkerställs att de mervärdesskatteåterbäringar som samfundet får riktas ändamålsenligt (bland annat enligt statsunderstödslagen) och sänker objektets bostadshyror.

Om endast en del av de ara-understödda utrymmena ingår i den mervärdesskatteskyldiga verksamheten, ska bokföringen och hyresbestämningen för dessa utrymmen differentieras från andra ara-objekts hyresverksamhet. Återbetalningen av mervärdesskatt ändrar på beloppet på finansieringskostnader som ska beaktas i hyrorna för dessa utrymmen.

Vid hyresbestämning enligt självkostnadsprincipen uppstår också en situation, där de kostnader som beaktas i självkostnadshyrorna innefattar mervärdesskatt i en del av utrymmena, och i en del är kostnaderna mindre på grund av mervärdesskattens avdragsrätt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.