Skip to main content

Kostnader för serviceverksamhet

Självkostnadshyrorna som tas ut av de boende i objekt för grupper med särskilda behov får inte täcka kostnader som uppstår på grund av omsorgs-, vård-, måltidstjänster eller motsvarande tjänster till de boende.

Tjänster som erbjuds de boende och kostnaderna som de boende betalar för dessa avtalas separat i en vård- och serviceplan som görs upp, i myndighetens beslut om anordnande av tjänster, eller i ett skriftligt avtal mellan en privat serviceproducent och den boende.

Hyres- och serviceavtal får inte knytas till varandra och serviceavtalets upphörande får inte leda till att hyresrätten upphör.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.