Skip to main content

Lägenhetsspecifik hyresbestämning

Lägenhetsspecifik hyresbestämning, dvs. gradering, är tillåten även i objekt med kort räntestöd.

Trots graderingen ska bolaget försäkra sig om att bolagets genomsnittliga hyra inte överstiger objektets justerade bindande initialhyra. Bolaget ska årligen säkerställa att den genomsnittliga hyran för objekt med kort räntestöd hålls inom tillåtna gränser.

Gradering avser inte utjämning av hyror, som inte är tillåten i objekt med kort räntestöd.

Vad avses med lägenhetsspecifik hyresbestämning?

Lägenhetsspecifik hyresbestämning eller gradering betyder att hela husets hyresintäkter fördelas på lägenheterna för uppbärande på något annat sätt än enbart utifrån ytan. Faktorer som beaktas vid graderingen är bland annat lägenhetstypen och bostadens yta.

Vid gradering bör man beakta att samma hyra ska tas ut för likadana bostäder i ara-objekt som omfattas av begränsningar. Inom samma objekt kan man alltså inte ta ut olika hyror av olika boende, om bostäderna till exempel till storleken, utrustningen, skicket och läget är likadana.

Ara ger inga närmare anvisningar om hur graderingen ska genomföras.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.