Skip to main content

Objekt med kortvarigt räntestöd

I denna anvisning avses med objekt med kortvarigt räntestöd Ara-finansierade objekt,

  • för vars byggande man har fått kortvarigt räntestödslån med statsunderstöd

  • i vars hyresbestämning man ska följa bestämmelserna om kortvarigt räntestödslån.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.