Skip to main content

Reglering av hyresbestämning

Byggandet av ara-hyresbostäder har stötts med stöd av arava- eller räntestödslagen och därför omfattas de av de lagstadgade användnings- och överlåtelsebestämmelserna. Begränsningarna påverkar

  • bostädernas användning

  • valet av boende

  • hyresbestämningen

  • överlåtelsen av hyresbostäder.

Genom begränsningarna säkerställs att bostäderna hålls i uthyrningsanvändning tillräckligt länge, boendekostnaderna hålls skäliga och att bostäderna tilldelas hushåll med de största behoven. En av de mest centrala begränsningarna är regleringen av hur hyrorna som tas ut av hyresgästerna ska bestämmas.

I denna anvisning beskrivs hur hyran fastställs

  • för vanliga ara-hyreshus

  • för objekt för grupper med särskilda behov som fått investeringsunderstöd

  • för objekt som fått kortvarigt räntestöd

  • för delägarbostäder med statsunderstöd.

Centrala bestämmelser om hyresbestämning för arava- och/eller räntestödsbostäder (Finlex)

Lagar och förordningar om räntestödslån och investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov

Lagar och förordningar om aravalån

Övriga lagar och förordningar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.