Skip to main content

Styrning och övervakning av hyresbestämningen

Ara styr och övervakar bestämningen av självkostnadshyran och ser till att bestämmelserna om förfaringssätten i samband med bestämningen iakttas.

Ett ärende som gäller skäligheten i hyran för en enskild bostad kan föras till tingsrätten för avgörande.

Styrnings- och övervakningsmetoder

Serviceområdet för styrning och övervakning vid Ara ger ara-aktörer anvisningar om hyresbestämning och upprättande av efterkalkyler

  • genom allmänna anvisningar på webbplatsen

  • per e-post och telefon

  • vid handledningsbesök

  • med styrningsbrev

  • i samband med granskningar

Vid behov utför Ara en granskning av hyresbestämningen i ett samfund som äger och hyr ut bostäder som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen.

Ara behandlar också bland annat förvaltningsklagan som gäller hyresbestämning.

Kontaktuppgifter för styrning och övervakning

Om du inte hittar de anvisningar som du behöver på anvisningssidan eller om du behöver mer information kan du kontakta oss valvonta@ara.fi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.