Skip to main content

Styrningsbrev om allmännyttighet och hyresbestämning 9.11.2022

ARA har 9.11.2022 skickat ett styrningsbrev till alla föreningar och stiftelser som ARA utsett till allmännyttiga Styrningsbrev om allmännyttighet och hyresbestämning.

Styrningsbrevet i PDF-format (endast på finska):

Ohjauskirje yleishyödyllisyydestä ja vuokranmäärityksestä (9.11.2022).pdf

Styrningsbrevets innehåll kortfattat

Samfund som Ara angett som allmännyttiga samfund ska lämna Ara uppgifter om deras verksamhet och ekonomi varje år, dvs. så kallade årsuppgifter. Ara har under de senaste åren riktat granskningar utifrån årsuppgifterna särskilt till allmännyttiga stiftelser och föreningar. Vid granskningarna har man gjort observationer om iakttagandet av bestämmelserna om allmännyttighet och hyresbestämning.

Ara vill i sitt styrningsbrev lyfta fram faktorer som samfunden i synnerhet bör uppmärksamma (kapitel 1 och 2) och för vilka de vid behov ska vidta korrigerande åtgärder. Dessutom påminner Ara om vikten av att utveckla bostadsbeståndet och om tillgängliga statliga stödåtgärder (kapitel 3).

Ara ger gärna handledning och rådgivning om iakttagandet av bestämmelserna. Kontaktuppgifter för Aras styrning och övervakning finns i slutet av brevet.

Styrningsbrevet liknar en minneslista och innehåller endast de viktigaste uppgifterna. Närmare anvisningar finns på denna anvisningssida.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.