Skip to main content

Bruksersättningar

Av de boende kan utöver hyran för lägenheten även tas ut olika bruksavgifter, till exempel avgifter för vatten bastu, bilplats eller datakommunikation. I hyresavtalen ska antecknas uppgifter om bruksersättningar och separata ersättningar samt priserna vid tidpunkten för avtalet.

Beloppet på bruksersättningarna fastställs separat. Kostnadsmotsvarigheten ska iakttas vid bestämningen. Kostnadsmotsvarighet innebär att intäkterna från bruksersättningar och separata ersättningar ska motsvara de kostnader som uppstått, till exempel kostnader för vatten, el, värme och städning.

Läs mer om de bruksersättningar som tas ut utöver hyran och hur de fastställs i Aras anvisningar för hyresbestämning.

Mer om ämnet

Anvisningar för hyresbestämning (ohjeet.ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.