Skip to main content

Bostad som finansierats med kortvarigt räntestöd

ARA fastställer en bindande initialhyra för objekt med kortvarigt räntestöd som används i de första hyresavtalen. Senare justeras hyran enligt levnadskostnadsindexet.

Hyresjustering och meddelande om den

Hyresjusteringsvillkoren ska antecknas tydligt i hyresavtalet, till exempel

  • hyresjusteringsgrund: levnadskostnadsindex 1951:10=100

  • tidpunkten och poängantalet för basindexet som används i granskningen eller endast tidpunkten för basindexet

  • tidpunkten för jämförelseindexet vid justeringstidpunkten och hyresjusteringsmånaden.

Som basindex kan bolaget till exempel använda tidpunkten då huset färdigställdes, om boendet har börjat vid samma tidpunkt eller när det första hyresavtalen har ingåtts. Basindexet kan tidigast vara det index som publicerats när beslutet om godkännande av räntestödslånet fattades.

Det rekommenderas att det i hyresavtalen nämns att hyreshöjningarna är bundna till den av ARA fastställa bindande initialhyran under begränsningstiden för objektet.

Ara rekommenderar att man följer God hyressed som utarbetats av branchorganisationerna och meddelar om den nya hyran för räntestödsobjektet skriftligen till de boende två månader innan den nya hyran träder i kraft.

Ara rekommenderar att hyran justeras samtidigt en gång per år för bolagets alla hyresavtal.

Mer om ämnet

God hyressed (Vuokralaiset ry)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.