Skip to main content

Hyresbestämning och hyresjustering

Vad som ska antecknas i hyresavtalet om hyresbestämning och hyresjustering beror på typ av bostad och lagstiftningen om den.

För hyresbestämning för vanliga ara-hyresbostäder, objekt för grupper med särskilda behov och delägarbostäder gäller aravabegränsningslagen och räntestödslagen. För objekt som finansieras med kortvarigt räntestöd gäller lagen om kortvarigt räntestöd.

Dessutom gäller hyreslagen alla bostäder.

Vad är vanliga ara-hyresbostäder?

I denna anvisning avses med ara-hyresbostäder ara-finansierade objekt,

  • för vars byggande eller ombyggnad man har fått statsunderstött arava- och/eller räntestödslån

  • vars hyresbestämning ska följa självkostnadsprincipen enligt aravabegränsningslagen och/eller bestämmelserna i räntestödslagen

  • för vilka man inte har fått investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov.

Vad är hyresbostäder för grupper med särskilda behov?

I denna anvisning avses med hyresbostäder för objekt för grupper med särskilda behov bostäder i ara-finansierade objekt,

  • för vars byggande eller ombyggnad man har fått statsunderstött arava- och/eller räntestödslån samt investeringsunderstöd för specialgrupper

  • vars hyresbestämning ska följa självkostnadsprincipen enligt aravabegränsningslagen och/eller räntestödslagen.

Vad är bostäder som finansieras med kortvarigt räntestöd?

I denna anvisning avses med objekt med kortvarigt räntestöd ara-finansierade objekt,

  • för vars byggande man har fått kortvarigt räntestödslån med statsunderstöd

  • i vars hyresbestämning man ska följa bestämmelserna om kortvarigt räntestödslån.

Vad är delägarbostäder?

Med delägarboende avses en boendeform där den boende löser in en viss andel av bostadens pris. Denna andel är vanligtvis 15 %.

Från början hyr den boende lägenheten. Efter fem års hyrestid kan den boende lösa in bostaden.

Delägarbostäder kan vara antingen fritt finansierade eller räntestödda av staten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.