Skip to main content

Hyresavtalets kvadratmeter

I hyresavtalet ska antalet kvadratmeter som hyra tas ut för framgå. Om man för objektet har gjort en

lägenhetsspecifik hyresbestämning (gradering) ska det i hyresavtalet anges, utöver bostadens kvadratmeter för den boendes eget bruk, separat den boendes andel av de graderade kvadratmetrarna.

Kvadratmeter som ska graderas i gemensamma utrymmen och serviceutrymmen i objekt för grupper med särskilda behov

Om det för en boende som bor i ett objekt för grupper med särskilda behov ingår, utöver kvadratmetrarna i den bostad som används av den boende själv, allokerade kvadratmetrar i till exempel gemensamma utrymmen eller serviceutrymmen ska i hyresavtalet anges utöver kvadratmetrarna i den bostad som används, separat den boendes andel av kvadratmetrarna i gemensamma utrymmen och serviceutrymmen.

Av serviceutrymmena får endast sådana utrymmen riktas till de boendes hyror som de fritt kan använda. Sådana serviceutrymmen är kvadratmetrar som serviceproducenten själv använder och som de boende inte kan använda fritt. De får inte graderas så att de betalas av de boende och de får inte antecknas i hyresavtalet för den boende. Det är till exempel förbjudet att gradera kvadratmetrarna i serviceproducentens personalutrymmen i de boendes hyror.

Exempel på kvadratmeter som antecknats i hyresavtalet

I hyresavtalet för en boende i ett objekt för grupper med särskilda behov ska förutom bostaden antecknas graderade kvadrater (lm2) i de gemensamma utrymmena till exempel enligt modellen nedan.

Lägenhetstyp

1h+kk

Yta

30 m2

Andel av de gemensamma utrymmen som de boende förfogar över

10,5 jm2

Total yta

40,5 jm2

Hyra totalt

450,00 euro / mån

Utöver kvadratmetrarna i de gemensamma utrymmen som de boende förfogar över kan man i avtalet också räkna upp de gemensamma utrymmena i fråga. De gemensamma utrymmen som de boende har tillgång till utöver bostaden kan vara bland annat klubbrum, gym, sällskapsrum.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.