Skip to main content

Hyresavtal för ara-hus

I denna anvisning berättas vad som ska beaktas när hyresavtal ingås om ara-objektets lokaler. Anvisningen är avsedd för ägare av ara-objekt samt aktörer som hyr ut ara-objektets lokaler i andra hand.

Att beakta innan hyresavtalet upprättas

Ara-objekten omfattas av många olika lagar som också reglerar uthyrning av lokaler. Innan samfundet som ska hyra ara-objektets utrymmen ingår hyresavtal, måste man kartlägga hur bestämmelserna om ara-objekt påverkar objektets uthyrningsverksamhet.

I uthyrningsverksamheten ska man utöver lagar och bestämmelser om ara-objekt även beakta andra lagar som reglerar uthyrningsverksamheten, såsom hyreslagen.

Ara rekommenderar att samfund som bedriver uthyrningsverksamhet också bekantar sig med Rekommendationer om god hyressed utarbetad av hyresbranschen.

Centrala bestämmelser för uppgörande av hyresavtal för arava- och räntestödsbostäder (Finlex)

Mer om ämnet

God hyressed (Vuokralaiset ry)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.