Skip to main content

Kuka valitsee asukkaat

Vuokratalon omistajalla on oikeus valita asukkaat. Omistaja voi myös antaa toimeksiannon asukasvalinnasta esimerkiksi

  • kunnan asuntoviranomaiselle

  • kunnan sosiaaliviranomaiselle

  • hyvinvointialueelle

  • yksityiselle yritykselle

  • vuokrataloyhtiölle

  • asunnonvälittäjälle

  • hoivapalveluja tuottavalle yhteisölle.

Asukasvalitsija ei saa periä palkkiota hakijoilta.

Asukasvalintapäätös perusteluineen on tehtävä valvovan viranomaisen, eli kunnan tai hyvinvointialueen ilmoittamalla tavalla riippumatta siitä, kuka päätöksen tekee.

Valintapäätös perusteluineen on tehtävä valvovan viranomaisen eli kunnan tai hyvinvointialueen ilmoittamalla tavalla. Omistajan on varmistuttava toimeksiannon saajan asiantuntemuksesta.

Vuokratalon omistajan vastuu

Vuokratalon omistaja vastaa aina siitä, että asukasvalinnat tehdään säännösten mukaan. Vastuu on omistajalla, vaikka hän olisi antanut sen ulkopuolisen tehtäväksi. Omistajan on varmistuttava toimeksiannon saajan asiantuntemuksesta.

Osa vuokrataloyhteisöistä on keskittänyt toimintansa kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraa osan tai koko asuntokantansa esimerkiksi hoivapalveluyritykselle tai hyvinvointialueelle, jotka edelleen vuokraavat huoneistot asukkaille. Myös näissä tilanteissa vastuu säännösten noudattamisesta asukasvalinnoissa on omistajalla.

Asukasvalintaa tekevä toimii virkavastuulla

Asukkaiden valinta ara-vuokra-asuntoihin on julkinen hallintotehtävä ja asukasvalintaa tekevät toimivat virkavastuulla. Vaikka vuokratalon omistaja on vastuussa säännösten noudattamisesta, ulottuu asukasvalinnan virkavastuu myös omistajan puolesta asukasvalintatehtäviä hoitaviin henkilöihin. Tutustu tarkemmin asukasvalintaan julkisena hallintotehtävänä ja siihen liittyvään virkavastuuseen seuraavalla sivulla: Asukasvalinta julkisena hallintotehtävänä ja siihen liittyvä virkavastuu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.