Skip to main content

Hoitokulut

Kiinteistöjen hoitokulut kattavat kaikki asuntojen ja kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvat kulut. Ylläpitokustannuksia ovat muun muassa kiinteistönhoidosta aiheutuvat huolto-, sähkö-, lämmitys-, vedenkulutus- ja jätehuoltokustannukset sekä kiinteät kulut kuten vuokrat, verot ja vakuutukset.

Aran vuokranmäärityslaskelmapohjassa ja jälkilaskelmapohjassa hoitokulujen erittely vastaa soveltaen kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaista kiinteistön tuloslaskelmakaavaa ja siinä olevia hoitokulujen ryhmiä.

Hoitokuluryhmiä ovat

 • henkilöstö

 • hallinto

 • käyttö ja huolto

 • ulkoalueiden hoito

 • siivous

 • lämmitys

 • vesi ja jätevesi

 • sähkö ja kaasu

 • jätehuolto

 • vahinkovakuutukset

 • vuokrat

 • kiinteistövero

 • korjauskulut ja muut hoitokulut.

Hoitokulut sisältävät myös taseelle kirjattuja hankintoja

Vuokrilla katetaan myös sellaisia käyttöomaisuushankintoja, jotka kirjanpidossa aktivoidaan taseeseen. Tällaiset kiinteistön käyttöön, huoltoon ja remontointiin liittyvät kuluerät pitää esittää myös vuokranmäärityslaskelmalla ja jälkilaskelmalla.

Lisää aiheesta

Aran vuokranmäärityslaskelma-mallipohja.xlsx

Aran vuokrataloyhteisön jälkilaskelma-mallipohja.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.