Skip to main content

Ohjauskirje hyvinvointialueille 30.5.2023

Ara on lähettänyt 30.5.2023 kaikille hyvinvointialueille ohjauskirjeen Ohje hyvinvointialueille ara-kohteita koskevasta lainsäädännöstä ja menettelytavoista.

Ohjauskirje pdf-muodossa:

Ohjauskirje hyvinvointialueille ARA-kohteita koskevasta lainsäädännöstä ja menettelytavoista (30.5.2023).pdf

Ohjauskirjeen liitteenä lähetetty vuokranmääritysohje välivuokratuille erityisryhmien investointiavustusta saaneille kohteille on luettavissa ohjesivulta Välivuokraus erityisryhmäkohteissa – kuka vastaa mistäkin?

Ohjauskirjeen sisältö lyhyesti

Ara esittelee ohjauskirjeessään Ohje hyvinvointialueille ara-kohteita koskevasta lainsäädännöstä ja menettelytavoista ara-kohteiden vuokraustoimintaan liittyviä säännöksiä ja ohjeita, joita hyvinvointialueen tulee noudattaa.

Ohjeessa kerrotaan, miten ara-kohteissa toimitaan, kun hyvinvointialue on palveluntuottajana ja mitä sääntöjä pitää noudattaa tällaisten kohteiden asukasvalinnassa ja vuokranmäärityksessä. Ohjeessa kuvataan myös kilpailutukseen, asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksiin sekä asukasdemokratiaan liittyviä asioita.

Ohjauskirje on muistilistan kaltainen, ja se sisältää vain keskeisimmät tiedot. Tarkemmat ohjeet löytyvät tältä ohjesivustolta.

Ohjauskirjeen liite koskee välivuokrausta erityisryhmäkohteissa. Myös välivuokrauksesta on tarkempaa tietoa tällä ohjesivustolla.

Kenelle ohjauskirje on suunnattu

Ohje on suunnattu erityisesti niille hyvinvointialueen organisaation yksiköille, jotka vastaavat ara-kohteita koskevien edellytysten toteutumisesta. Näihin yksiköihin kuuluvat myös toimintaa hoitavat konserni- ja tukipalvelut. Ohje sisältää olennaista tietoa myös hyvinvointialueen sisäiselle valvonnalle, kuten omavalvonnalle ja sisäiselle tarkastukselle. Kaikkien ara-kohteiden kanssa työskentelevien tulisi tutustua ara-kohteita koskeviin säännöksiin.

Ohjeen kolmas ja neljäs luku koskevat erityisesti talousasioista vastaavia henkilöitä, viides luku hankinnoista vastaavia henkilöitä ja kuudes luku erityisryhmistä vastaavien tehtävä- tai tulosalueiden henkilöitä.
Ara on antanut kunnille ja hyvinvointialueille erillisen ohjeen asukasvalinnan valvonnan järjestämisestä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.