Skip to main content

Tavalliset ara-vuokratalot

Ara-talot voidaan jakaa niin sanottuihin tavallisiin ara-vuokrataloihin ja erityisryhmäkohteisiin. Niiden molempien vuokranmäärityksessä noudatetaan omakustannusperiaatetta. Sen avulla pyritään varmistamaan, että asuntojen vuokrat pysyvät kohtuullisella tasolla.

Tässä osiossa kerrotaan, miten vuokramääritys tulee tehdä tavallisissa ara-vuokrataloissa. Samat ohjeet koskevat myös erityisryhmäkohteiden vuokramääritystä, mutta erityisryhmäkohteissa pitää lisäksi noudattaa niitä koskevaa lisäohjeistusta, johon voi tutustua tämän ohjeen osiossa Erityisryhmäkohteet.

Mitä tarkoitetaan ara-vuokra-asunnoilla ja ara-vuokrataloilla?

Tässä ohjeessa tavallisilla ara-vuokra-asunnoilla ja ara-vuokrataloilla tarkoitetaan ara-rahoitteisia kohteita,

  • joiden rakentamiseen tai perusparantamiseen on saatu valtion tukemaa arava- ja/tai korkotukilainaa

  • joiden vuokranmäärityksessä tulee noudattaa omakustannusperiaatetta aravarajoituslain ja/tai korkotukilain säännösten mukaisesti

  • joihin ei ole saatu erityisryhmien investointiavustusta.

Mitä tarkoitetaan erityisryhmäkohteilla?

Erityisryhmäkohteilla tarkoitetaan sen sijaan sellaisia ara-rahoitteisia kohteita, joiden rakentamiseen tai perusparantamiseen on saatu korkotukilainan lisäksi erityisryhmien investointiavustusta.

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki 1190/1993

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.