Skip to main content

Erityisryhmäkohteet

Erityisryhmäkohteiden vuokranmääritystä koskevat samat säännökset kuin tavallisia ARA-vuokrataloja. Lisäksi erityisryhmäkohteiden vuokranmäärityksessä tulee huomioida tässä ohjeen osiossa kerrotut erityisesti erityisryhmäkohteita koskevat ohjeet.

Eroja tavallisten vuokra-asuntojen vuokranmääritykseen on pääasiassa rahoituksen muodostumisessa, yhteis- tai palvelutilojen ja muun lainsäädännön, kuten vammaispalvelulain, vaatimusten huomioimisessa.

Tässä ohjeessa erityisryhmäkohteilla tarkoitetaan ara-rahoitteisia kohteita,

  • joiden rakentamiseen tai perusparantamiseen on saatu valtion tukemaa arava- ja/tai korkotukilainaa sekä erityisryhmien investointiavustusta

  • joiden vuokranmäärityksessä tulee noudattaa omakustannusperiaatetta aravarajoituslain ja/tai säännösten korkotukilain mukaisesti.

Sovella erityisryhmäkohteiden vuokranmäärityksessä seuraavia tavallisten ara-vuokratalojen vuokranmääritysohjeita:

Huomioi lisäksi erityisryhmäkohteiden vuokranmäärityksessä seuraavat ohjeet:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.