Skip to main content

Vuokranmääritys käytännössä

Kiinteistön omistaja määrittää omakustannusvuokran vuosittain. Vuokrat määritellään vuokranmääritysyksiköittäin eli käytännössä yleensä kohdekohtaisesti.

Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan fyysisesti lähekkäin sijaitsevia taloja, jotka kuitenkin voivat muodostua useammasta lainoituskohteesta.

Vuokranmäärityksessä on huomioitava, että rajoitusten alaisissa ara-kohteissa samanlaisista asunnoista tulee periä samanlaista vuokraa. Saman kohteen sisällä ei siis voida periä eri asukkailta erilaista vuokraa, jos asunnot ovat kooltaan, varustukseltaan ja kunnoltaan samanlaisia.

Jos kohde on välivuokrattu, myös ensivuokralainen määrittelee perimänsä omakustannevuokran vuosittain. Tutustu välivuokrattujen kohteiden vuokranmäärityksen ohjeisiin seuraavalla sivulla: Välivuokraaminen

Vuokranmäärityslaskelma

Vuokranmäärityksen perustana oleva vuokranmäärityslaskelma laaditaan siten, että tulot vastaavat vuotuisia menoja. Kuluihin perustuva vuokranmäärityslaskelma osoittaa, miten paljon tarvitaan vuokratuottoja, jotta kohteen hoito- ja rahoituskulut sekä mahdollinen varautuminen saadaan katettua. Vuokrat määritellään 100 %:n käyttöasteelle.

Lisää aiheesta

Vuokranmäärityksen vuosikello

Vuokranmäärityksen muistilista - tee määritys näin

Omakustannusvuokralla katettavat kulut

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.