Skip to main content

Vanliga frågor


Behandlings- och begränsningstid

Hur lång tid tar det att behandla en ansökan?

Det tar i genomsnitt 1–3 månader att behandla en ansökan.

Var kan jag se objektets begränsningstid?

Du kan se objektets begränsningstid i ARAs e-tjänst. För att logga in i tjänsten behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Du kan även se begränsningstiden i gravationsbeviset.

Du kan också ställa frågor per e-post: valvonta(at)ara.fi.


Ändringar i gravationsbevis och lån

Hur stryks en anteckning om begränsning i gravationsbeviset?

Statskontoret skickar en begäran om strykning till lantmäteriverket. Kontakta Statskontoret.

Vad gör jag om jag vill betala av lånen/ändra lånevillkoren?

Vid frågor som rör återbetalning av lån och ändring av lånevillkor kan du kontakta Statskontoret.


Rivningstillstånd och rivningsunderstöd

Vem kan få rivningsbidrag?

Rivningsbidrag kan beviljas ägärsamfund för hyreshus, men inte kommuner.

Kan jag ansöka om befrielse från begränsningar och rivningstillstånd samtidigt?

Om det primära syftet är att sälja objektet och de sekundära att riva det kan du ansöka om båda samtidigt.

Måste jag ansöka om rivningstillstånd innan jag ansöker om rivningsunderstöd?

Ja, så länge begränsningarna är i kraft.

Måste jag ansöka om rivningstillstånd om begränsningarna har upphört och jag ansöker om rivningsunderstöd?

Nej, men förutsättningarna för att bevilja rivningstillstånd måste ändå uppfyllas.

När kan man påbörja rivningsarbetet om man ansökt som rivningsunderstöd?

Du kan påbörja rivningsarbetet först när du fått ett beslut om rivningsunderstöd från ARA.

I vilket skede görs entreprenadkonkurrensutsättningen?

Konkurrensutsättningen bör göras i god tid för att utreda kostnaderna. För ansökan om rivningsunderstöd behöver du uppgifter om rivningskostnaderna.

Mer om ämnet

Begränsningstider

Rivning av byggnad och rivningstillstånd

Befrielse från begränsningar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.