Skip to main content

Rajoitusten tarkistuslista

Tämän sivun taulukoissa esitetään eri lainatyypeillä rahoitettujen asuntokohteiden pääasialliset rajoitukset ja toimenpiteet, joihin täytyy hakea lupaa tietyltä viranomaiselta.

Tarkistuslistat lainatyyppien mukaan

Aravalainoitetut asuntokohteet: rajoitusten tarkistuslista

Korkotukilainoitetut asuntokohteet: rajoitusten tarkistuslista

Erityisryhmien investointiavustuskohteet: rajoitusten tarkistuslista

Asumisoikeusasunnot (aso-asunnot): rajoitusten tarkistuslista

Takauslainat: rajoitusten tarkistuslista

Osaomistusasunnot: rajoitusten tarkistuslista


Rajoituksista vapautetut ja vapautuneet kohteet

Lainatyyppi

Vuokra-asuinkäyttö-rajoitus

Asukasvalinta-rajoitus

Luovutus-rajoitus

Yhteis-hallintolain soveltaminen

Vuokran-määritysrajoitus

Rajoituksista vapautetut ja vapautuneet kohteet

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Muutoksenhaku vapautetuissa ja vapautuneissa kohteissa

Lainatyyppi

Poikkeusluvat asukas-valintaan

Käyttötarkoituksen muutos

Rajoituksista vapauttaminen

Rajoituksista vapautetut ja vapautuneet kohteet

Ei

Ei

Ei voimassa olevia rajoituksia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.