Skip to main content

Hyresbestämning i praktiken

Fastighetsägaren bestämmer självkostnadshyran årligen. Hyrorna fastställs per hyresbestämningsenhet, dvs. i praktiken i allmänhet per objekt.

Med hyresbestämningsenhet avses hus som fysiskt ligger nära varandra men som ändå kan utgöra flera belåningsobjekt.

Vid hyresbestämningen ska det beaktas att det i ra-objekt som omfattas av begränsningar är nödvändigt att ta ut samma hyra för likadana bostäder. Inom samma objekt är det alltså inte möjligt att kräva in olika hyror av olika hyresgäster om bostäderna med avseende på storlek, utrustning och skick är likadana.

Om objektet har hyrts ut i andra hand, fastställer också den primära hyresgästen den självkostnadshyra som hen tar ut årligen. Bekanta dig med anvisningarna för hyresbestämning för objekt som hyrts ut i andra hand på följande sida: Uthyrning i andra hand

Hyresbestämningskalkyl

Grunden för hyresbestämningen (kalkyl över hyresbestämning) upprättas på så sätt att inkomsterna motsvarar utgifterna under året. Den kostnadsbaserade hyresbestämningskalkylen visar hur mycket hyresintäkter som behövs för att täcka objektets skötsel- och finansieringskostnader samt eventuella avsättningar. Hyrorna bestäms för en användningsprocent på 100 procent.

Mer om ämnet

Årsklocka för hyresbestämning

Checklista för hyresbestämning – gör så här

Utgifter som täcks med självkostnadshyra

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.