Skip to main content

Checklista för begränsningar

Tabellerna på denna sida visar de huvudsakliga begränsningarna och åtgärderna för bostadsfastigheter finansierade med olika typer av lån, för vilka tillstånd ska sökas hos en viss myndighet.

Checklistor enligt lånetyper

Bostadsobjekt med aravalån: checklista för begränsningar

Bostadsobjekt finansierade med räntestödslån: checklista för begränsningar

Investeringsunderstödsobjekt för grupper med särskilda behov: checklista för begränsningar

Bostadsrättsbostäder (aso-bostäder): checklista för begränsningar

Borgenslån: checklista för begränsningar

Delägarbostäder: checklista för begränsningar


Objekt som befriats från och är befriade från begränsningar

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Objekt som befriats från och är befriade från begränsningar

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd vid val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Objekt som befriats från och är befriade från begränsningar

Nej

Nej

Inga nuvarande begränsningar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.