Skip to main content

Objekt för grupper med särskilda behov

Hyresbestämningen för objekt för grupper med särskilda behov omfattas av samma bestämmelser som vanliga ara-hyreshus. Vid hyresbestämningen för objekt för grupper med särskilda behov ska man dessutom beakta de anvisningar som beskrivs i denna del av anvisningen som särskilt gäller objekt för grupper med särskilda behov.

Skillnaderna mot hyresbestämningen för vanliga hyresbostäder är huvudsakligen hur finansieringen bildas, gemensamma utrymmen och serviceutrymmen, samt beaktande av krav som ställs enligt lag, till exempel handikappservicelagen.

I denna anvisning avses med objekt för grupper med särskilda behov ara-finansierade objekt,

  • för vars byggande eller ombyggnad staten har beviljat arava- och/eller räntestödslån samt investeringsunderstöd för specialgrupper

  • i vars hyresbestämning självkostnadsprincipen enligt bestämmelserna i aravabegränsningslagen och/eller

Tillämpa följande anvisningar för hyresbestämning för vanliga Ara-hyreshus vid hyresbestämningen för objekt för grupper med särskilda behov:

Observera också följande anvisningar vid hyresbestämning för objekt för grupper med särskilda behov:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.